Wat is Emoverder Psy Tout Terrain?

Emoverder Psy Tout Terrain is een gespecialiseerd centrum voor psychomotorische therapie, toegepaste relaxatie, ademtherapie, verlies en rouwverwerking, biofeedback en transpsychiatrie. Emoverder Psy Tout Terrain werkt doelgericht aan de behandeling van psychische stoornissen en psychosociale problemen bij verschillende doelgroepen en richt zich op Evidence Based Practice..

Wat is psychomotorische therapie?

Psychomotorische therapie is een doe-therapie waarbij de deelnemers/ cliënt/patiënt de gelegenheid krijgen om ervaring op te doen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen binnen een setting van oefenen, ervaren en oplossen.

Voor kinderen.

Eenvoudig en binnen handbereik is de psychomotorische therapie. Psychomotorische therapie is een vorm van therapie die plaatsvindt meestal in een gymzaal. Het is een ervaringsgerichte therapie.

 • Mijn oudste dochtertje heeft vorig jaar een enorm zwaar jaar achter de rug. Een van haar beste vriendinnetjes is namelijk op 6 maanden tijd gestorven aan een ongeneeslijke ziekte. In het turnen had zij ook af te rekenen met een niet al te rechtvaardige beslissing en dit samen met haar perfectionisme, laag zelfbeeld en hoge gevoeligheid maakte haar leven, voor een kind van 10 jaar veel te zwaar. Op dat moment voel je als ouders dat je eigen hulp niet meer voldoende is en dat je moet ingrijpen. Maar waar begint de zoektocht en wat zijn de mogelijkheden?? Zo kwam ik terecht met een schitterende psychotherapeut. Hij verricht wonderen. Hij helpt haar op een speelse manier los te laten, te plaatsen, opnieuw te vertrouwen, leren in te slapen, leren op te komen voor zichzelf en te geloven in haar eigen capaciteiten en nog zoveel meer, ...... We zien dat we onze goedlachse meid stilletjes aan, aan het terug krijgen zijn! Toch schitterend!!!!

  -- een moeder

Recente foto's

Wat kan Emoverder u bieden?

 • Wat is Emoverder
  Psy Tout Terrain?
 • Wat is psychomotorische
  therapie?
 • Emoverder Psy Tout Terrain
  voor kinderen.
 • Hoe verloopt de therapie
  bij kinderen.
 • Modules
 • Praktische informatie
 • Referenties
 • Tarieven
Emoverder Psy Tout Terrain is een gespecialiseerd centrum voor psychomotorische therapie, toegepaste relaxatie en transpsychiatrie. Emoverder Psy Tout Terrain werkt doelgericht aan de behandeling van psychosociale problemen en psychische stoornissen bij verschillende doelgroepen en richt zich op psychiatrische doelgroep analyse.

Emoverder Psy Tout Terrain biedt hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren en heeft ervaring en expertise opgedaan in België, Nederland en Afrika. Bij zowel kinderen als volwassenen is het mogelijk om het probleem eenvoudig te begrijpen en op te lossen vanuit de psychomotorische therapie. Op basis van een specifieke benadering wordt er zorg op maat aangeboden, en aan de hand van meetbare criteria worden er specifieke modules ingezet en toegepast. Emoverder Psy Tout Terrain werkt innovatief en eenvoudig.

Ongewenst D enken, V oelen en H andelen, kunnen ons leven overheersen. Als we ons bewust worden van ongewenst DVH, kunnen we streven naar gewenst DVH. Het is echter bij psychische stoornissen en bij psychosociale problemen niet gemakkelijk om ongewenst denken voelen en handelen om te zetten in gewenst denken, voelen en handelen. Het vereist professionele hulpverlening om het psychologisch functioneren van een hulpvrager te herstellen. Emoverder Psy Tout Terrain werkt doelgericht en op basis van diagnostiek.

Een voorbeeld van een diagnostisch instrument is het PsyMot voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het PsyMot diagnostisch instrument wordt ingezet om meerdere levensgebieden in kaart te brengen en daardoor een bijdrage te leveren aan het algemene en specifieke kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek, en tevens een accurate indicatiestelling en concrete behandeldoelen te formuleren.

Voor andere doelgroepen worden andere diagnostische en observatie instrumenten ingezet om de behandeling te verantwoorden.
Psychomotorische therapie is een doe-therapie waarbij de deelnemers/ cliënt/patiënt de gelegenheid krijgen om ervaring op te doen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen binnen een setting van oefenen, ervaren en oplossen.

Het doel van PMT is het tot stand brengen van een gedragsverandering of tenminste een bijdrage te leveren daaraan en daarmee psychosociale of psychiatrische problematiek weg te nemen of te verminderen. Een bottom-up methode (LECS) wordt ingezet om zo goed mogelijk af te stemmen op de persoonlijke behoefte van de hulpvrager. LECS staat voor: Lichamelijk, Emotioneel, Cognitieve en Sociaal.
Eenvoudig en binnen handbereik is de psychomotorische therapie. Psychomotorische therapie is een vorm van therapie die plaatsvindt meestal in een gymzaal. Het is een ervaringsgerichte therapie. Dit betekent dat er niet alleen gepraat wordt, maar dat er ook dingen worden gedaan. Door verschillende oefeningen wordt er gewerkt aan zaken die als lastig worden ervaren.

Er worden bewegingsgerichte oefenvormen (bijvoorbeeld sport en spel, zelfverdediging, dans, etc. ) en lichaamsgerichte oefenvormen (zoals ontspanningstechnieken, ademhalingsoefeningen, lichaamstekening ) gedaan. Psychomotorische therapie wordt ingezet bij jongeren met verschillende problemen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Snel boos worden en veel conflicten hebben met anderen
 • Je eenzaam en alleen voelen (depressief);
 • Druk en chaotisch zijn;
 • Geen controle over boosheid hebben;
 • Jezelf als negatief ervaren;
 • (faal) angstig zijn;
 • Moeite hebben met contact maken;
 • Niet kunnen of durven praten over dingen die in het verleden gebeurd zijn;
 • Lichamelijke klachten hebben (bijvoorbeeld je gespannen voelen, slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, etc. )
 • Moeite hebben met winnen en verliezen;
 • Gevolgen van een traumatische gebeurtenis;
 • Weinig zelfvertrouwen hebben;

Etc.

Door bezig te zijn, leert het kind de lichaamssignalen, gevoelens en eigen gedrag te herkennen en te begrijpen. Het leert hierdoor persoonlijke klachten en problemen anders op te lossen. Soms is dat best lastig, maar het kind krijgt hierbij steun van de psychomotorische therapeut.

Tijdens psychomotorische therapie gaat het erom hoe het kind met de verschillende activiteiten omgaat. Het is dus helemaal niet nodig om de spelactiviteiten, de sportactiviteiten of andere oefenvormen goed te kunnen beoefenen.

Bij de PMT starten we met een kennismakingsgesprek. Daarna kijken we een aantal keren naar wat het kind als een probleem ervaart. Met het individu en de ouders overleggen we of psychomotorische therapie het kind kan helpen. Bij de psychomotorische therapie is het mogelijk om zowel individueel als in een groep aan het werk te gaan.
Individuele therapie
Bij individuele psychomotorische therapie worden er doelen gesteld die men wil bereiken. Samen met de psychomotorische therapeut gaat de jonge hulpvrager aan de slag om deze te halen. Wanneer de doelen gehaald zijn, kan in overleg met de therapeut worden gestopt met de psychomotorische therapie.
Groepstherapie
In de PMT-groep zitten uitsluitend jongeren van ongeveer dezelfde leeftijd. Ze kunnen dezelfde dingen lastig vinden, of soms heel andere dingen. Hierdoor kunnen ze veel van elkaar leren. Door samen oefeningen te doen en hierover te praten, merkt het kind dat je steeds beter met problemen leert omgaan. Wanneer iemand vindt dat hij genoeg geleerd heeft, kan hij in overleg met de therapeut stoppen met de psychomotorische therapie.
Kinderen en jongeren
• Bij ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblematiek bij kinderen en jeugd, zie ook Emoverder Psy Tout Terrain voor Kinderen.
• ADHD: speciale training: ik heb ADHD ik ben geen ADHD-er.
• Jongeren 12 – 15 jaar, 16- 21 jaar: training zekerheid en onzekerheid voor jongeren “ZOJO”. Zojo is een training gericht op agressie- spanningsregulatie en tevens een sociale vaardigheidstraining.
Emoverder Psy Tout Terrain voor volwassenen.
• Angststoornissen: Wetenschappelijke behandelmodule Toegepaste Relaxatie, ontspanning binnen één minuut, en de module spanningsregulatie, behandelmodule running therapie
• Depressie, verslaving, anorexia: Behandelmodule running therapie, thematische benadering, etc.
• PTSS: ontspanningstechnieken, Pesso, bio-energetica
• Rouwverwerking: ontspanningstechnieken, ademhalingstherapie, Pesso en bio energetica
Emoverder Psy Tout Terrain voor senioren
• Angst: Behandelmodule Toegepaste Relaxatie, behandelmodule cognitieve fitness en Pesso
• Depressie: behandelmodule psychomotorische therapie voor senioren met depressieve klachten, behandelmodule cognitieve fitness.

Naast deze producten wordt er ook geanalyseerd of er andere producten wellicht beter geschikt zijn. Hieronder vindt u nog meer modules.
1. Impulscontrole
2. Stress management
3. Systemische psychomotorische therapie
4. Dialectische gedragstherapie en psychomotorische therapie
5. Dans-improvisatie, drama en psychomotorische therapie
6. Schematherapie en psychomotorische therapie
7. Bio- energetica
8. Pesso psychotherapie

De behandeling kan plaatsvinden op de locatie PC Caritas binnen het revalidatiecentrum REVA, adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle, maar ook op school, of in andere gebruikelijke praktijkruimtes in Merelbeke en Gent, en zelfs aan huis.
Elke behandeling wordt gegeven in bloksessies, afhankelijk van de gehanteerde module.
Emoverder Psy Tout Terrain geeft de therapie behalve in het Nederlands, Frans, Engels, en in andere talen als het nodig is.
Emoverder Psy Tout Terrain hanteert de prijs tussen 40 en 55 euro afhankelijk van de werksetting en van de modules.

Oprichter van Emoverder Psy Tout Terrain

Contactgegevens

Voor meer informatie:

Telefoon :

Email :

+32 466272439

info@emoverder.be

Adres : Gaversesteenweg 497

Postcode : 9820 Merelbeke